Алексєєнко Олександр Адольфович

Доцент. Кандидат медичних наук
Тема дисертації: «Патоморфологія респіраторного відділу легень і стан сурфактантної системи при печінковій недостатності»

Завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Зам. Декана І медичного факультету
 
 


Шпонька Ігор Станіславович

Заслужений діяч науки і техніки України. Професор. Доктор медичних наук

Тема дисертації:
«Гістогенетичні процеси в міокарді ссавців в пре- та ранньому постнатальному онтогенезі»
Професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Перший проректор
 
 


Козлов Сергій Володимирович

Доцент. Доктор медичних наук

Тема дисертації:
«Структурно-функциональная неоднородность сердца на протяжении онтогенеза»
Професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Декан ІІ медичного факультету
 
 


Федченко Микола Петрович

Професор. Доктор медичних наук

Тема дисертації:
«Морфологічні аспекти внутрішньоорганної регуляції структурного гомеостазу паренхіми щитовидної залози»
Професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини
 
 


Короленко Ганна Спиридонівна

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації:
«Состояние нервного аппарата щитовидной железы и нервных узлов, иннервирующих ее, при развитии и росте злокачественных опухолей в эксперименте»
Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальна за підготовку студентів
академії до тестового іспиту КРОК-1
 
 


Мальцев Ігор Олександрович

Доцент. Кандидат
медичних наук
Тема дисертації:
«Дифференцировка стромы в остеобластокластомах»
Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Завуч кафедри
 
 


Чекан Сергій Миколайович

Доцент. Кандидат
медичних наук
Тема дисертації:
«Патоморфоз рака и окружающих тканей желудка при гипоксирадиотерапии»
Доцент
кафедри патологічної анатомії і судової медицини
Відповідальний за лікувальну роботу кафедри
 Гриценко Петро Олексійович

Доцент. Кандидат
медичних наук
Тема дисертації:
«Диагностика и прогноз течения плоскоклеточных раков гортани: иммуноморфологические аспекты»
Доцент
кафедри патологічної анатомії і судової медицини
 Пославська Олександра Володимирівна
Доцент. Кандидат
медичних наук
Тема дисертації:
«Плоскоклітинні раки орофарингеальної області: особливості імунофенотипу та інвазії»
Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини
Відповідальна за наукову роботу кафедри
 Сулоєв Костянтин Миколайович
Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації:
«Судово-медична оцінка патоморфологічних та біофізичних змін регіональних лімфатичних вузлів серця при гострій ішемічній хворобі серця і отруєннях алкоголем»
Доцент
кафедри патологічної анатомії і судової медицини
Відповідальний за охорону праці на кафедрі
 Алексін Геннадій Борисович

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «
Судебно-медицинское установление давности наступления смерти по динамике распада аскорбиновой кислоты в костной ткани трупа»
Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за інформацію
по I медичному факультету на сайті академії
 

 Бондаренко Олександр Олександрович

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Діагностика та прогноз перебігу злоякісних пухлин щитовидної залози: імуноморфологічні аспекти»

Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за навчання іноземних студентів

 Скорик Валерія Русланівна
Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Патогістологічна та імуногістохімічна характеристики гастроінтестинальних стромальних пухлин»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини


 Петрук Ніна Сергіївна

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Онтогенетичні перебудови міжклітинних взаємодій кардіоміоцитів у міокарді щурів у нормі  та за умов хронічного пренатального гіпоксичного ушкодження»
Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

 


 
 


Савченко Оксана Анатоліївна

Тема запланованої дисертації: «Діагностичні та прогностичні критерії верифікації епітеліальних пухлин яєчників»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

 
Повстяний Віталій Анатолійович

Тема запланованої дисертації: «Судово-медичне встановлення давності настання смерті по динаміці змін сполучної тканини в пізньому посмертному періоді»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Керівник наукового студентського гуртка по судовій медицині


 Шинкаренко Тимофій Вікторович

Тема запланованої дисертації: «Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики гліальних пухлин головного мозку: імуногістохімічні аспекти»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини


 Ісмаілова Світлана Костянтинівна

Вища освіта - біолог

Старший лаборант


 
 

Гаврилова Ольга Олександрівна

Вища освіта - біолог

Старший лаборант


 
 


Гузь Валентина Олександрівна

Лаборант