вірусні інфекції

30.03-10.04.2020

Чисельник:

 • 30.03. (Пн) - група 5 (13-15 дес);
 • 01.04. (Ср) - група 9 (25-27 дес);
 • 02.04 (Чт) - група 2 (4-6 дес), 301 (1-3 дес);
 • 03.04 (Пт) - група 4 (10-12 дес), 7 (19-21 дес).

Знаменник:

 • 06.04. (Пн) - група 6 (16-18 дес), 11 (31-33);
 • 08.04. (Ср) - група 10 (28-30 дес);
 • 09.04. (Чт) - група 1 (1-3 дес), 302 (4-6 дес);
 • 10.04. (Пт) - група 3 (7-9 дес), 8 (22-24 дес).

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

 • Практичне заняття 15: "Вірусні інфекції." 2 год
 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 21-23.

2. Ключові питання:

 • Вірусні (респіраторні: грип, кір, тощо) інфекції: клініко-морфологічні прояви.
 • Рікетсіози: висипний епідемічний та спорадичний тифи, зворотній тиф. Морфологічна характеристика.
 • Вірусні інфекції дитячого віку. Інфекційний мононуклеоз, поліомієліт, вітряна віспа, епідемічний паротит. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія.
 • Синдром набутого імунодефіциту (СНІД): морфогенез, клініко-морфологічна характеристика. СНІД-асоційовані захворювання: опортуністичні інфекції, пухлини. Ускладнення, причини смерті. Патоморфологічні зміни при ВІЛ інфекції
 • Сказ: морфологічна характеристика, причини смерті.
 • Повільні вірусні нейроінфекції і пріонові хвороби (куру, хвороба Крейтцфельдта - Якоба, пріонові хвороби тварин): морфологічна характеристика.
 • Загальна характеристика інфекційного процесу: вхідні ворота інфекції, первинний інфекційний комплекс, поширення і дисемінація, шляхи передачі збудників інфекційних хвороб. Морфологічні варіанти місцевих і загальних реакцій при інфекціях: заучастю нейтрофілів (гнійне запалення); за участю лімфоцитів і макрофагів (мононуклеарна інфільтрація і гранулематозне запалення); при дії вірусів (цитопатичний); з перевагою некротичної місцевої реакції.

3. Підручники:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1, 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

4. Слайди до теми "Вірусні інфекції"

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. На сторінках 22-23 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макроперпаратів:

 • "вірусна пневмонія";
 • "герпетичний енцефаліт, зумовлений HSV".

Вірусна пневмонія

Герпетичний енцефаліт, зумовлений HSV

3. На сторінці 23 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання №1" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставьте до складеної задачі 4 відкритих запитання. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Грип

2. COVID-19

3. Респіратоно-синцитійна інфекція

4. Аденовірусна інфекція

5. Кір.

6. Вітряна віспа.

7. ВІЛ-інфекція.

8. СНІД.

9. Сказ.

10. Епідемічний висипний тиф.

11. Кліщовий енцефаліт.

4. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу.

АБО

Надайте опис "німого" віртуального мікропрепарату (на відмінну оцінку).

Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 20 Робочого зошиту.

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 15 (стор. 21-23) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

Не хворійте та гарного Вам дня!