ексудативне запалення

  • 23.03.- Група 701
  • 24.03. - Група 501, 521

Практичне занаття 9: "Запалення: причини, морфогенез. Патоморфологія ексудативного запалення."


  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 17-18.

2. Ключові питання теми:

1. Загальне вчення про запалення.

2. Кінетика запальної реакції.

3. Фагоцитоз (стадії), завершений і незавершений фагоцитоз.

4. Ексудативне запалення: серозне, фібринозне (крупозне, дифтиритичне), гнійне (флегмона, абсцес, емпієма), катаральне, геморагічне, змішане. Морфологічна характеристика. Наслідки.

3. Джерела для підготовки:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 175-216.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016. С. 249-269.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019. – С.59-90, 125-194

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3.1. Слайди до теми "Ексудативне запалення".

4. Відеоматеріали до теми (у певних відео доступні субтитри)

Гостре запалення (анімація)

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестове завдання.

2. На сторінці 18 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

  • "Абсцес легені";
  • "Фібринозний перикардит".

Абсцес легені

Фібринозний перикардит

3. На сторінці 18 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання №" обґрунтуйте свою відповідь на тестове завдання №6. Чому Ви обрали саму цю відповідь правильною та виключили решту ?

4*. Для підвищення оцінки в якості додаткового завдання намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для малювання використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 16 Робочого зошиту .

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 9 (стор. 17-18) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

не хворійте та гарного дня!