Кишкові та дитячі бактеріальні інфекції

13.04-24.04.2020

Чисельник:

 • 13.04. (Пн) - група 5 (13-15 дес);
 • 15.04. (Ср) - група 9 (25-27 дес);
 • 16.04 (Чт) - група 2 (4-6 дес), 301 (1-3 дес);
 • 17.04 (Пт) - група 4 (10-12 дес), 7 (19-21 дес).

Знаменник:

 • 20.04. (Пн) - група 6 (16-18 дес), 11 (31-33);
 • 22.04. (Ср) - група 10 (28-30 дес);
 • 23.04. (Чт) - група 1 (1-3 дес), 302 (4-6 дес);
 • 24.04. (Пт) - група 3 (7-9 дес), 8 (22-24 дес).

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

 • Практичне заняття 15, 16: "Кишкові інфекційні хвороби: холера, черевний тиф, дизентерія" 2 год; "Дитячі повітряно-крапельні бактеріальні інфекції: дифтерія, скарлатина. менінгококова інфекція" 2 год.
 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 21-23; 24-26.

2. Ключові питання:

 • Холера, черевний тиф, сальмонельози, шигельози: морфогенез, морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті.
 • Вірусний ентерит і діарея. Паразитарний, кампілобактерний, йерсиніозний, стафілококовий та колі-ентерити.
 • Дифтерія, скарлатина, менінгококова інфекція, кашлюк: морфогенез, морфологічна характеристика, ускладнення, причини смерті.

3. Підручники:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1, 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

4. Слайди до теми "Кишкові інфекції"; Слайди до теми "Дитячі інфекції";

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2.1. На сторінках 22-23 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макроперпаратів:

 • Інфекційний коліт при шигельозі;
 • Псевдомембранозний коліт при шигельозі.

Інфекційний коліт при шигельозі

Псевдомембранозний коліт при шигельозі

2.2. На сторінках 25-26 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макроперпаратів:

 • Гнійний лептоменінгіт при менінгококовій інфекції.
 • Синдром Вотергауза-Фредеріксена при менінгококовій інфекції.

Гнійний лептоменінгіт при менінгококовій інфекції

Синдром Вотергауза — Фредеріксена при менінгококовій інфекції

3. На сторінці 26 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання №1" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Черевний тиф.

2. Холера (холерний ентерит).

3. Холера (холерний алгід).

4. Сальмонельоз (гастроінтестинальна форма).

5. Сальмонельоз (генералізована форма).

6. Шигельоз (колітичний варіант).

7. Шигельоз (гастроентероколітичний варіант).

8. Кашлюк.

9. Дифтерія.

10. Скарлатина.

11. Менінгококова інфекція (гнійний менінгіт).

4. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами № 1 або №2 , та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу.

Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 24 Робочого зошиту.

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 15, 16 (стор. 21-26) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

Не хворійте та гарного Вам дня!