МЕЗЕНХІМАЛЬНІ ДИСТРОФІЇ

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!


Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне заняття 3: "Мезенхімальні дистрофії" - 3 години.

15.09 - Групи 401; 402.

17.09 - Групи 1, 2, 3, 4.

18.09 - Групи 5, 6, 7, 8.

 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 10-11.

2. Ключові питання:

 • Мукоїдне набухання: сутність процесу, основні причини, механізм розвитку, локалізація, методика мікроскопічного виявлення.
 • Фібриноїдне набухання: сутність процесу, причини, механізм розвитку, переважна локалізація, мікроскопічна характеристика, наслідки.
 • Гіаліноз: сутність процесу, класифікація його по локалізації та поширеності. Види судинного гіаліну.
 • Класифікація ожиріння в залежності від причини і механізму розвитку, за зовнішніми проявами, в залежності від відсотка перевищення маси тіла, в залежності від розмірів і числа адипоцитів, його клінічний перебіг; розвитку яких захворювань сприяє ожиріння? Макро- і мікроскопічні зміни серця при ожирінні, наслідки.
 • В основі якого захворювання лежить порушення обміну холестерину? Його локалізація, зміни, їх макро- і мікроскопічна характеристика.
 • Виснаження та кахексія: причини, морфологічна характеристика.
 • Вуглеводні мезенхімальні дистрофії: порушення обміну глікопротеїдів, причини, морфологічна характеристика.
 • Порушення обміну глікозаміногліканів, причини і морфологічна характеристика мукополісахаридо-зів.

3. Підручники:

  • Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 57-78.
  • Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця : Нова книга, 2016. - С. 192-198.
  • Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019. - С. 31-52.
  • Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

4. Слайди до теми "Мезенхімальні дистрофії".

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінці 11 виконайте опис мікропрепарату та макропрепарату:

 • "Гіаліноз капсули селезінки ("глазурна селезінка")";
 • "Жирова інфільтрація серця".
 • Гіаліноз капсули селезінки ("глазурна селезінка")
 • Жирова інфільтрація серця

3. На сторінці 11 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу, типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання:

1. Мукоїдне набухання стулок мітрального клапану

2. Фібриноїдне набухання стулок мітрального клапану

3. Фібриноїдний некроз стінок артерій дрібного калібру

4. Гіаліноз стулок мітрального клапану

5. Гіаліноз капсули селезінки

6. Гіаліноз у дні хронічної виразки шлунку

7. Гіаліноз у келоїдному рубці шкіри

8. Жирова інфільтрація серця

9. Атеросклероз аорти

10. Претибіальна мікседема

4. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 3 (стор. 10-11) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"


НЕ ХВОРІЙТЕ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!