клітинна загибель. некроз. апоптоз

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!


Увага!

Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Заняття 5: "Клітинна загибель. Некроз і апоптоз"

  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит , стор. 14-15.

2. Підручники:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015.2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016.3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1, 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020.4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3. Слайди до теми "Клітинна загибель. Некроз і апоптоз"

4. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінці 15 виконайте опис мікропрепарату та макропрепарату:

  • "Інфаркт міокарду";

  • "Інфаркт нирки".

Myocardial infarction

Інфаркт міокарду

Інфаркт нирки

3. На сторінці 15 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання:

1. Апоптоз

2. Інфаркт міокарду

3. Інфаркт легені

4. Інфаркт селезінки

5. Інфакт петель кишківника

6. Інфаркт нирки

7. Некроз епітелію ниркових канальців

8. Суха гангрена кінцівки

9. Волога гангрена кінцівки

10. Стеатонекроз підшлункової залози

11. Казеозний некроз

4*. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінйі зі слайдами "Клітинна загибель. Некроз і апоптоз". Позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 15 Робочого зошиту.

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 5 (стор. 14-15) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

НЕ ХВОРІЙТЕ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!