Паренхіматозні дистрофії

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне заняття 2: "Морфологічні зміни клітин як відповідь на стресорне та токсичне ушкодження (паренхіматозні/клітинні дистрофії). Клітинні дистрофії: білкова, жирова, вуглеводна"

10.09 - Групи 1,2,3,4;

11.09 - Групи 5,6,7,8.

 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 8-9.

2. Ключові питання:

 • Ушкодження клітини. Зворотне і незворотне, летальне і сублетальне ушкодження. Механізми і типи ушкодження клітини.
 • Морфогенетичні механізми внутрішньоклітинних накопичень; їх сутність.
 • Класифікація накопичень залежно від локалізації, виду порушеного обміну, поширеності та походження процесу. Поняття про тезаурісмози (хворобах накопичення).
 • Паренхіматозні диспротеїнози: морфологічна сутність, види.
 • Клітинний набряк (гідропічна дистрофія): органи і тканини, які найчастіше уражуються, причини, морфологічна характеристика, наслідки.
 • Накопичення внутрішньоклітинного гіаліну: найчастіша локалізація, причини, морфологічна характеристика.
 • Гіперкератоз (рогова дистрофія). Причини, локалізація, морфологічні прояви, наслідки.
 • Жирова дегенерація: локалізація, морфологічна характеристика, методи виявлення ліпідів.
 • Жирові зміни гепатоцитів (стеатоз): основні причини і механізми розвитку, макро- і мікроскопічні зміни в органі, наслідки.
 • Жирова дегенерація кардіоміоцитів: основні причини і механізми розвитку, макро- і мікроскопічні зміни, наслідки.
 • Ліпідоз ниркових канальців: основні причини і механізми розвитку, макро- і мікроскопічні зміни.
 • Спадкові хвороби накопичення, пов'язані з порушенням обміну амінокислот, ліпідів і вуглеводів (глікогену).

3. Підручники:

  • Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015.
  • Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця : Нова книга, 2016.
  • Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019.
  • Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004.

4. Слайди то теми "Паренхіматозні дистрофії"

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінці 9 виконайте опис мікропрепарату та макропрепарату:

 • "Жирова дистрофія печінки";
 • "Жирова дистрофія міокарду".

Жирова дистрофія печінки

Жирова дистрофія міокарду

3. На сторінці 9 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу, типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання:

1. Гіаліново-крапельна дистрофія епітелію ниркових канальців

2. Гіаліново-крапельна дистрофія гепатоцитів

3. Гіаліново-крапельна дистрофія слизової оболонки носової порожнини

4. Гідропічна дистрофія епітелію ниркових канальців

5. Гідропічна дистрофія епідермісу

6. Гідропічна дистрофія печінки

7. Лейкоплакія слизової оболонки ротової порожнини

8. Рогова дистрофія епідермісу

9. Жирова дистрофія печінки

10. Жирова дистрофія міокарду

11. Вуглеводна дистрофія епітелію ниркових канальців

4. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 2 (стор. 8-9) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"


НЕ ХВОРІЙТЕ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!