ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Заняття 6: "Порушення кровообігу: Гіперемія та ішемія. Набряки. Шок. Кровотеча та крововилив. Порушення утворення та обігу лімфи"

08.10 - Групи 1, 2, 3, 4.

09.10 - Групи 5, 6, 7, 8.


 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 16-17.

2. Ключові питання:

 • Порушення іонно-осмотичного і водного балансу. Гіпер- і гіпокаліємія: роль в танатогенезі. Порушення балансу води, гіпо- і гіпернатріємія: роль в танатогенезі міжклітинної і клітинної дегідратації. Трансудат, водянка порожнин, набряки внутрішніх органів (легені, головний мозок): морфогенез, морфологічна характеристика.

 • Повнокрів'я (гіперемія). Види, морфологія.

 • Ішемія: визначення, морфологічна характеристика.

 • Кровотеча, крововилив: види, клініко-морфологічна характеристика.

 • Стаз: морфологічна характеристика, наслідки.

 • лазморагія: морфологічна характеристика, наслідки.

 • Морфологічні прояви порушень лімфообігу.

 • Шок: патологоанатомічні прояви.

 • Клініко-патологоанатомічні особливості і наслідки постішемічно-реперфузійних пошкоджень органів.

3. Підручники:

  • Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 57-78.

  • Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця : Нова книга, 2016. - С. 192-198.

  • Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019. - С. 31-52.

  • Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

4. Слайди до теми "Порушення кровообігу: Гіперемія та ішемія. Набряки. Шок. Кровотеча та крововилив. Порушення утворення та обігу лімфи".

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінці 17 виконайте опис мікропрепарату та макропрепарату:

 • Бура індурація легень

 • Мускатна печінка

Гемосидероз (бура індурація) легень

Мускатна печінка

3. На сторінці 17 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу, типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання:

1. Ангіоневротична гіперемія

2. Постанемічна гіперемія

3. Запальна гіперемія

4. Гостре загальне венозне повнокрів'я при лівобічній серцевій недостатності

5. Гостре загальне венозне повнокрів'я при правобічній серцевій недостатності

6. Хронічне загальне венозне повнокрів'я при лівобічній серцевій недостатності

7. Хронічне загальне венозне повнокрів'я при правобічній серцевій недостатності

8. Ішемія внаслідок переросподілу крові

9. Гіповолемічний шок

10. Кардіогенний шок

4. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 6 (стор. 16-17) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота:

приклад фото для надсилання

НЕ ХВОРІЙТЕ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!