Порушення гемостазу: геморагічний синдром, тромбоз, ДВЗ-синдром, емболія, інфаркт

17.03.2020

17.03.- група 501, 521

  • Практичне заняття 7: "Порушення гемостазу: геморагічний синдром, тромбоз, ДВЗ-синдром, емболія, інфаркт", 2 год.
  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 15-16.

2. Підручники:

2.1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна . – К.: «Медицина», 2015. – С. 577-607.

2.2. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020. C.155-188, 299-358

3.1. Слайди до теми "Тромбоз, тромбоемболія, інфаркт, ДВЗ-синдром"".

4. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестове завдання.

2. На сторінці 16 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

  • "Тромбоемболія легеневої артерії";
  • "Троб з організацією".

Тробмоемболія легеневої артерії

Тромб з організацією

3. На сторінці 16 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання №" обґрунтуйте свою відповідь на тестове завдання №6. Чому Ви обрали саму цю відповідь правильною та виключили решту ?

4. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 7 (стор. 15-16). Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"


Не хворійте та гарного Вам дня!