Проліферативне запалення

  • 23.03.- Група 701
  • 31.03. - Група 501, 521

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне занаття 10: "Проліферативне (продуктивне) запалення."


  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 19-20.

2. Ключові питання теми:

1. Продуктивне запалення. Клітинні кооперації (макрофаги, лімфоцити, плазматичні клітини, еозинофіли, фібробласти та ін.). Морфологічні особливості, наслідки.

2. Гранульоматозне запалення: морфологічна характеристика і методи діагностики, наслідки. Клітинна кінетика гранулеми.

3. Специфічні та неспецифічні гранульоми. Гранульоматозні захворювання.

4. Інерстиційне запалення: причини, патогенез, морфологічна характеристика, клінічні приклади, наслідки.

5. Запалення із утворенням поліпів та кондилом: причини, патогенез, морфологічна характеристика,клінічні приклади, наслідки.

3. Джерела для підготовки:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 175-216.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016. С. 249-269.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019. – С.59-90, 125-194

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3.1. Слайди до теми "Проліферативне запалення".

4. Відеоматеріали до теми (у певних відео доступні субтитри)

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестове завдання.

2. На сторінці 19 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

  • "Ріносклерома";
  • "Міліарний туберкульоз легенів".

Ріносклерома

Міліарний туберкульоз

3. На сторінці 20 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставьте до складеної задачі 4 відкритих запитання. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Хронічний інтерстиційний міокардит

2. Хронічний пієлонефрит

3. Запальний поліп слизової оболонки носа

4. Гострокінцева кондилома шийки матки

5. Міліарний туберкульоз легень

6. Сифілітична гранульома (гума)

7. Ріносклерома

8. Лепрозна гранульома

9. Саркоїдоз

10. Гранульома стороннього тіла при реакції на хірургічний шовний матеріал.

11. Гранульома стороннього тіла при силікозі

4. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу.

АБО

Надайте опис "німого" віртуального мікропрепарату (на відмінну оцінку).

Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 20 Робочого зошиту.

3. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 10 (стор. 19-20) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

не хворійте та гарного дня!