Пухлини центральної нервової системи. Меланоцитарні пухлини. Ембріональні пухлини. Герміногенні пухлини. Тератоми та гамартоми.

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне заняття 16: "Пухлини центральної нервової системи. Меланоцитарні пухлини. Ембріональні пухлини. Герміногенні пухлини. Тератоми та гамартоми." - 2 год.


 • 11.05 - Група 701
 • 12.05. - Група 501, 521


 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 29-30.

2. Ключові питання теми:

 • Пухлини центральної нервової системи: нейроектодермальні (астроцитарні, олігодендрогліальні, епендимальні, пухлини хоріоїдного епітелію, нейрональні, низькодиференційовані та ембріональні), менінгосудинні. Морфологічні особливості та особливості метастазування.
 • Пухлини вегетативної нервової системи. Пухлини периферійної нервової системи.
 • Невуси, їх різновиди. Меланома, її клініко-морфологічні форми.
 • Особливості пухлинного росту у дітей у порівнянні з дорослими. Класифікація пухлин дитячого віку. Дизонтогенетичні пухлини: гамаротоми та гамартобластоми судинного походження, гамартоми та гамартобластоми з м’язової скелетної тканини, гамартобластоми внутрішніх органів. Тератоми та тератобластоми.
 • Пухлини з камбіальних ембріональних тканин: медулобластома, ретинобластома, нейробластома. Пухлини дитячого віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих: пухлини ЦНС, кровотворної системи, м’яких тканин, кісток. Особливості перебігу та метастазування.

3. Джерела для підготовки:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 273-287, 300-330.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016. С. 321-401.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3. Слайди до теми "Нейроектодермальні пухлини"

4. Відеоматеріали до теми (у відео доступні субтитри).

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестове завдання.

2. На сторінці 30 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

 • "Гліобластома";
 • "Меланома шкіри''.
 • Гліобластома
 • Меланома шкіри

3. На сторінці 30 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповіді. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Астроцитома

2. Гліобластома

3. Епендимома

4. Олігодендрогліома

5. Медулобластома

6. Менінгіома

7. Акустична невринома

8. Нейрофіброматоз

9. Внутрішньодермальний невус

10. Меланома

11. Дермоїдна кіста

4*. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для малювання використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 29 Робочого зошиту .

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 12 (стор. 29-30) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"


Домашня робота: приклад фото для надсилання

не хворійте та гарного дня!