пігментні і мінеральні дистрофії

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!


Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне заняття 3: "Пігментні і мінеральні дистрофії" - 3 години.

24.09 - Групи 1, 2, 3, 4.

25.09 - Групи 5, 6, 7, 8.

  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 12-13.

2. Ключові питання:


3. Підручники:

    • Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 57-78.
    • Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця : Нова книга, 2016. - С. 192-198.
    • Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019. - С. 31-52.
    • Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

4. Слайди до теми "Пігментні і мінеральні дистрофії".

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінці 13 виконайте опис мікропрепарату та макропрепарату:


3. На сторінці 13 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу, типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання:

1.

4. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 4 (стор. 12-13) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"


НЕ ХВОРІЙТЕ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!