Регенерація і загоєння ран. Морфологія процесів адаптації клітини

  • 06.04 - Група 701
  • 14.04. - Група 501, 521

Практичне заняття 12: "Регенерація окремих органів і систем. Структурні основи фізіологічної адаптації органів і клітин. Морфологія процесів адаптації клітин. Компенсаторно-пристосувальні процеси."

  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 23-24.

2. Ключові питання теми:

1. Регенерація: визначення, види і біологічне значення, зв'язок із запаленням. Морфогенез регенераторного процесу.

2. Регенерація окремих видів тканин та органів. Регенерація сполучної тканини. Грануляційна тканина: морфологічна характеристика ії стадій. Види загоювання ран.

3. Дисрегенерація: морфологічна характеристика гіперрегенерації і гіпорегенерації ушкоджених тканин.

4. Визначення поняття "пристосування" і "компенсація".

5. Визначення гіпертрофії і гіперплазії, їх механізми і види.

6. Робоча гіпертрофія серця: причини, механізм розвитку, макро- і мікроскопічні зміни в стадії закріплення (компенсації) і в стадії декомпенсації, наслідки.

7. Визначення атрофії, її види за походженням і поширеності. Загальна атрофія: причини, морфологічна характеристика. Види місцевої атрофії, приклади, морфологія.

8. Метаплазія: визначення, найбільш часта локалізація, причини, морфологія, наслідки.

9. Дисплазія: причини, морфологічна сутність, наслідки.

3. Джерела для підготовки:

1. Патоморфологія : нац. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К.: «Медицина», 2015. – С. 195-233, 234-242.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. Вінниця: Нова книга , 2016. С. 263-281, 270-281.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019, С. 48-52, 90-100.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3.1. Слайди до теми "Регенерація та адаптація".

4. Відеоматеріали до теми (у відео доступні субтитри).

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестове завдання.

2. На сторінці 24 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

  • "Грануляційна тканина, 5 день. Забарвлення Трихромом Массона";
  • "Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка".
  • Грануляційна тканина, 5 день. Забарвлення Трихромом Массона
  • Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка

3. На сторінці 24 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповіді. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Грануляційна тканина.

2. Загоєння рани первинним натягом.

3. Загоєння рани вторинним натягом.

4. Зріла сполучна тканина.

5. Загоєння рани під струпом.

6. Робоча гіпертрофія.

7. Нейрогуморальна гіпертрофія.

8. Дисплазія плаского епітелю шийки матки легкого ступеню

9. Дисплазія плаского епітелію бронхів важкого ступеню

10. Кишкова метаплазія стравоходу/шлунку.

4. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для малювання використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 23 Робочого зошиту .

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 12 (стор. 23-24) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

не хворійте та гарного дня!