СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Заняття 4: "Системні захворювання сполучної тканини" - 2 години

16.09 - Група 501.

 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 13-14.

2. Ключові питання:

 • Ревматизм: класифікація і морфогенез, морфологічна характеристика.
 • Ревматоїдний артрит. Морфогенез, морфологія суглобових проявів (стадії прогресування ревма-тоїдного поліартриту, ускладнення і наслідки).
 • Хвороба Бехтєрєва: патологічна анатомія.
 • Системний червоний вовчак: патологічна анатомія, імуноморфологічні зміни в шкірі, судинах, серці, нирках. Ускладнення, причини смерті.
 • Системна склеродермія: патологічна анатомія, вісцеральні прояви системної склеродермії. Ускладнення, причини смерті.
 • Дерматоміозит: патологічна анатомія, клініко-анатомічні форми. Ускладнення, причини смерті.
 • Ендокардит. Фібропластичний пристінковий ендокардит. Причини розвитку, морфологічні зміни, наслідки.
 • Міокардит. Ідіопатичний міокардит. Причини, механізм розвитку. Морфологія, наслідки.
 • Вади серця: уроджені та набуті. Причини набутих вад серця, патогенез, морфологічна характерис-тика.
 • Кардіоміопатії: дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна. Причини, патогенез, морфологічні зміни в серці та інших органах.
 • Васкуліти. Причини, механізм розвитку, морфологічні зміни в судинах та органах; наслідки. Неспе-цифічний аортоартериїт (хвороба Такаясу). Скроневий артериїт (хвороба Хортона); вузликовий периартериїт; гранулематоз Вегенера. Облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера). Первинні та вторинні васкуліти.

3. Підручники:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1, 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

4. Слайди до теми "Системні захворювання сполучної тканини".

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінці 14 виконайте опис мікропрепарату та макропрепарату:

 • "Ревматична гранульома";
 • "Фібринозний перикардит".
 • Ревматична гранульома
 • Фібринозний перикардит

3. На сторінці 14 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання:

 • Ревматизм: дифузний вальвуліт
 • Ревматизм: гострий бородавчастий ендокардит
 • Ревматизм: фібропластичний ендокардит
 • Ревматизм: зворотньо-бородавчастий ендокардит
 • Ревматизм: нодулярний продуктивний міокардит
 • Ревматизм: дифузний інтерстиційний ексудативний міокардит
 • Ревматизм: вогнищевий інтерстиційний ексудативний міокардит
 • Ревматизм: фібринозний перикардит
 • Ревматоїдний артрит
 • Системний червоний вовчак
 • Системна склеродермія
 • Анкілозуючий спондилоартрит

4*. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами. Позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 13 Робочого зошиту.

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 4 (стор. 13-14) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота:

приклад фото для надсилання

НЕ ХВОРІЙТЕ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!