Туберкульоз. Сифіліс. Сепсис

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне заняття 16 : "Туберкульоз. Сифіліс. Сепсис - 2 год."

Чисельник:

 • 27.04. (Пн) - група 5 (13-15 дес);
 • 29.04. (Ср) - група 9 (25-27 дес);
 • 30.04 (Чт) - група 2 (4-6 дес), 301 (1-3 дес);
 • 01.05 (Пт) - група 4 (10-12 дес), 7 (19-21 дес).

Знаменник:

 • 04.05. (Пн) - група 6 (16-18 дес), 11 (31-33);
 • 06.05. (Ср) - група 10 (28-30 дес);
 • 07.05. (Чт) - група 1 (1-3 дес), 302 (4-6 дес);
 • 08.05. (Пт) - група 3 (7-9 дес), 8 (22-24 дес).

 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 24-26.

2. Ключові питання:

 • Морфологія тканинних реакцій при туберкульозі. Сучасна морфологічна класифікація туберкульозу. Первинний туберкульозний комплекс: морфологічна характеристика. Прогресування первинного туберкульозу з генералізацією процесу: морфологічна характеристика. Хронічний перебіг первинного туберкульозу: морфологічна характеристика. Гематогенний туберкульоз (генералізований, з переважним ураженням легенів, з переважним ураженням внутрішніх органів): морфологічна характеристика.
 • Вторинний туберкульоз. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. Сучасний патоморфоз туберкульозу.
 • Первинний та вторинний сифіліс. Патоморфологія вісцерального сифілісу. Патоморфологія уродженого сифілісу: сифіліс мертвонароджених недоношених, ранній уроджений сифіліс новонароджених та грудних дітей, пізній уроджений сифіліс дітей дошкільного та шкільного віку.
 • Сепсис як особлива форма розвитку інфекції. Відмінності від інших інфекцій. Поняття про септичне вогнище, вхідні ворота (класифікація, морфологія). Клініко-анатомічні форми сепсису (септицемія, септикопіємия, септичний (інфекційний) ендокардит): морфологічна характеристика.
 • Чума, туляремія, сибірка: патоморфологія клініко-морфологічних форм, ускладнення, причини смерті.

3. Підручники:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1, 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

4. Слайди до теми "Туберкульоз. Сифіліс"; Слайди до теми "Сепсис";

5. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінках 25-26 виконайте опис мікропрепарату #2 та макропрепарату #2:

 • "Вторинний туберкульоз";
 • "Інфекційний ендокардит".
 • Вторинний туберкульоз
 • Інфекційний ендокардит

3. На сторінці 26 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання №2" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Первинний туберкульоз

2. Вторинний туберкульоз

3. Первинний сифіліс

4. Вторинний сифіліс

5. Уроджений сифіліс

6. Септицемія

7. Септикопіємія

8. Септичний (інфекційний) ендокардит

9. Чума

10. Туляремія

11. Сибірка

4*. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами №1 або №2. Позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 24 Робочого зошиту.

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 15, 16 (стор. 21-26) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

Не хворійте та гарного Вам дня!