Хвороби ендокринної системи

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!


Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне заняття 21: "Захворювання ендокринної системи"


  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 21-22.

2. Підручники:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 570-576.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016. С. 558-668.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020. – С.359-407

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3.1. Слайди до теми "Хвороби ендокринної системи"

4. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

У відео доступні субтитри.

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. На сторінці 22 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макроперпарату:

  • "Тиреоїдит Хашимото";

  • "Феохромоцитома".

Тиреоїдит Хашимото

Феохромоцитома

3. На сторінці 22 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставьте до складеної задачі 4 відкритих запитання. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Аденома гіпофіза

2. Хвороба Грейвса

3. Тиреоїдит Гашимото

4. Папілярна карцинома щитоподібної залози

5. Цукровий діабет 1го типу.

6. Діабетична нефропатія.

7. Діабетична ретинопатія.

8. Хвороба Аддісона

9. Синдром Іценко-Кушинга

10. Феохромоцитома

11. Синдром множинної ендокринної неоплазії

4. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу.

АБО

Надайте опис "німого" віртуального мікропрепарату (на відмінну оцінку).

Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 21 Робочого зошиту.

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 22 (стор. 21-22) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

Не хворійте та гарного Вам дня!