Хвороби ШКТ та печінки

12.03, 13.03.2020 (ЧТ, ПТ)

Група 1 (1-3 дес), 302 (4-6 дес), 3 (7-9 дес), 8 (22-24)

  • Практичне заняття 12: "Захворювання шлунково-кишкового тракту" (2 год). Захворювання печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози." (2год)
  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 13-15.

2. Підручники:

1) Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 493-570.2) Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020. – С.485-530.

3.1. Слайди до теми "Хвороби стравоходу, шлунка та кишок".

3.2. Cлайди до теми "Хвороби печінки та підшлункової залози".

4. Відеоматеріали до теми.

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ. В певних відео доступні субтитри.
  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. На сторінках 14-15 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

- "флегмонозний апендицит";

- "алкогольний (мікровузловий) цироз печінки".

Флегмонозний апендицит

Флегмонозний апендицит

Алкогольний цироз

Алкогольний цироз

3. На сторінці 15 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання №1,№2" обґрунтуйте свою відповідь на тестові завдання №6 та №10, відповідно. Чому Ви обрали самі ці відповіді правильними та виключили решту?

4. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 12 (стор. 13-15). Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Не хворійте та гарного Вам дня!