Імунопатологічні процеси

  • 30.03.- Група 701
  • 07.04. - Група 501, 521

Практичне заняття 11: "Патологія імунних процесів: амілоїдоз, реакції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплантату, імунодефіцити. Автоімунні хвороби. ВІЛ."

  • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 21-22.

2. Ключові питання теми:

1. Зміни тимуса при порушеннях імуногенезу. Вікова інволюція та акцидентальна трансформація. Уроджені захворювання тимуса: гіпоплазія, дисплазія, тимомегалія.

2. Імунна відповідь організму на дію антигена. Імунологічна толерантність.

3. Основи імунної відповіді. Гуморальний імунітет. Клітинний імунітет. Імунологічна гіперчутливість: морфологічна характеристика реагінової негайної гіперчутливості; антитіло-опосередкованої гіперчутливості; імунокомплексної гіперчутливості; уповільненої гіперчутливості.

4. Аутоімунні хвороби: клініко-морфологічна характеристика.

5. Амілоїдоз: класифікація, морфологічна характеристика.

6. Імунологічна недостатність: загальна клініко-морфологічна характеристика первинної і вторинної імунної недостатності. Синдроми імунного дефіциту. ВІЛ.

7. Патоморфологічна характеристика змін в органі на ранній та пізній стадії трансплантації.

3. Джерела для підготовки:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015. – С. 175-216.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016. С. 249-269.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019. – С.59-90, 125-194

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3.1. Слайди до теми "Імунопатологічні процеси".

4. Відеоматеріали до теми (у відео доступні субтитри).

  • Завдання

1. Дайте відповідь на тестове завдання.

2. На сторінці 22 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

  • "Амілоїдоз нирок";
  • "Легені при бронхіальній астмі".

Амілоїдоз нирок, конго червоний

Легені при бронхіальній астмі

3. На сторінці 22 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставьте до складеної задачі 4 відкритих запитання. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Сенільний амілоїдоз головного мозку.

2. Вторинний амілоїдоз нирок.

3. Вторинний амілоїдоз селезінки.

4. Алергічний риніт.

5. Бронхіальна астма.

6. Синдром Гудпасчера.

7. Міастенія гравіс.

8. Вульгарний пемфігус.

9. Сироваткова хвороба.

10. Реакція Артюса.

11. Системний червоний вовчак.

12. Розсіяний склероз.

13. Псоріаз.

14. Хвороба Грейвса.

15. Аутоімунний атрофічний гастрит з розвитком перніціозної анемії.

16. Аутоімунна гемолітична анемія.

17. Системний склероз (склеродермія).

4. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для малювання використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 21 Робочого зошиту .

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 11 (стор. 21-22) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

не хворійте та гарного дня!