ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Заняття 2: "Ішемічна хвороба серця" - 2 години

16.09 - Група 501.

 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 11-12.

2. Ключові питання:

 • Ішемічна хвороба серця.
 • Стенокардія: класифікація, клініко-морфологічна характеристика.
 • Інфаркт міокарда: причини, класифікація, динаміка морфофункціональних змін у міокарді. Наслідки, ускладнення, причини смерті.
 • Хронічна ішемічна хвороба серця: клініко-морфологічна характеристика, ускладнення, причини смерті.

3. Підручники:

1. Патоморфологія : нац.. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К. : «Медицина», 2015.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. - Вінниця: Нова книга , 2016.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1, 2 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2020.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3. Слайди до теми "Ішемічна хвороба серця".

4. Відеоматеріали до теми:

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестові завдання.

2. У Робочому зошиті на сторінці 12 виконайте опис мікропрепарату та макропрепарату:

 • "Постінфарктний кардіосклероз";
 • "Гострий інфаркт міокарду".

Постінфарктний кардіосклероз

Гострий інфаркт міокарду

3. На сторінці 14 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповідь. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання:

 • Ішемічна хвороба серця: раптова серцева смерть
 • Ішемічна хвороба серця: гострий трансмуральний інфаркт міокарду
 • Ішемічна хвороба серця: гострий інтрамуральний інфаркт міокарду
 • Ішемічна хвороба серця: гострий субендокардіальний інфаркт міокарду
 • Ішемічна хвороба серця: гострий субепікардіальний інфаркт міокарду
 • Ішемічна хвороба серця: гострий інфаркт міокарду з міомаляцією та розривом
 • Ішемічна хвороба серця: гострий інфаркт міокарду з формуванням гострої аневризми серця
 • Ішемічна хвороба серця: гострий інфаркт міокарду з пристінковим тромбозом
 • Ішемічна хвороба серця: постінфарктний кардіосклероз
 • Ішемічна хвороба серця: хронічна аневризма серця

4*. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами. Позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для відповіді використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 11 Робочого зошиту.

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 4 (стор. 13-14) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота:

приклад фото для надсилання

НЕ ХВОРІЙТЕ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!