Заняття 22

Захворювання нирок та сечовивідних шляхів. Хвороби репродуктивної системи. Акушерська патологія

Ключові питання теми:

1. Гломерулярні хвороби нирок. Гломерулонефрит: класифікація, морфологічна характеристика, наслідки.

2. Ідіопатичний нефротичний синдром, мембранозна нефропатія, фокальний сегментарний гломерулосклероз: морфологічна характеристика.

3. Гострий некроз канальців: морфологічна характеристика.

4. Тубулоінтерстиційний нефрит: морфологічна характеристика, наслідки.

5. Гострий та хронічний пієлонефрит: морфологічна характеристика, ускладнення. Нефролітіаз. Морфогенез, морфологічна характеристика, наслідки.

6. Гідронефроз. Морфогенез, морфологічна характеристика, наслідки.

7. Амілоїдоз нирок: морфологічна характеристика, наслідки.

8. Хронічна ниркова недостатність: патологічна анатомія.

9. Пухлини нирок. Доброякісні пухлини, пухлини Вільмса. Нирковоклітинний рак. Причини, патологічна анатомія, особливості метастазування. Рак ниркової миски.

10. Хвороби шийки матки: класифікація, клініко-морфологічна характеристика.

11. Хвороби тіла матки і ендометрію: морфологічна характеристика.

12. Захворювання молочних залоз: класифікація, клініко-морфологічна характеристика.

13. Хвороби чоловічих статевих органів: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки.

14. Ектопічна вагітність: класифікація, морфологічна діагностика, ускладнення і наслідки. Причини смерті.

15. ОРН-гестози: морфологічна характеристика змін в організмі матері та в організмі плода.

16. Трофобластична хвороба. Класифікація. Морфологічна характеристика, прогноз.