"Секційно-біопсійний курс"

Ключові питання та матеріали за темою

Частина 1

Тема 1: Завдання і методи патологоанатомічної служби та її місце у системі охорони здоров'я. Основна патологоанатомічна документація.

1. Структура патологоанатомічної служби в Україні.

2. Мета і завдання патологоанатомічної служби України.

3. Порядок розтину хворих, які померли в лікувальних закладах.

4. Порядок розтину хворих, які померли вдома.

5. Структура та функції патологоанатомічного діагнозу.

6. Принципи побудови патологоанатомічного діагнозу.

7. Формулювання патологоанатомічного діагнозу.

8. Правила заповнення та видачі «Лікарського свідоцтва про смерть».

Тема 2: Побудова патологоанатомічного діагнозу. Патоморфоз, ятрогенія (друга хвороба)

1. Поняття про основне захворювання, його ускладнення, що супроводжують основне захворювання.

2. Визначення основного захворювання.

3. Визначення ускладнення основного захворювання.

4. Визначення супутніх захворювань.

5. Визначення безпосередньої причини смерті.

6. Поняття про комбіноване основне захворювання.

7. Патологоанатомічний діагноз. Складові патологоанатомічного діагнозу та патологоанатомічного епікризу.

8. Патоморфологічні основи реанімації та інтенсивної терапії, їх зв’язок з судово-медичною оцінкою змін органів та тканин.

Частина 2

Тема 3: Розтин померлого (клініко-анатомічний аналіз). Співставлення клінічного і патологоанатомічного діагнозів. Категорії розбіжності діагнозів. Лікарське свідоцтво про смерть. Лікувально-контрольні комісії та клініко-анатомічні конференції.

1. Порядок розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах.

2. Техніка патологоанатомічного розтину трупа.

3. Зовнішній огляд трупа.

4. Розтин порожнин тіла і виділення внутрішніх органів, їх макроскопічне дослідження.

5. Особливості розтину трупа немовляти, мертвонароджених.

6. Визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості, перинатального періоду.

7. Збереження органів після розтину, бальзамування і прибирання трупа

8. Документація щодо патологоанатомічного розтину померлих.

9. Протокол патологоанатомічного розтину та його складові частини.

10. Заповнення паспортної частини протоколу.

11. Патологоанатомічний діагноз. Складові патологоанатомічного діагнозу та патологоанатомічного епікризу.

12. Задачі патологоанатомічного епікризу.

13. Правила оформлення протоколу патологоанатомічного розтину.

14. Порядок заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть.

15. Співставлення клінічного і патологоанатомічного діагнозів.

16. Категорії розбіжності клінічного і патологоанатомічного діагнозів.

Тема 4: Дослідження біопсійного та операційного матеріалу.

1. Правила дослідження біопсійного, операційного і цитологічного матеріалу.

2. Обсяг робіт, що рекомендуються для гістологічного і гістохімічного дослідження секційного і біопсійного матеріалу.

3. Як здійснюється забір та доставка об'єктів для дослідження в патологоанатомічне відділення.

4. Взяття та обробка матеріалу, отриманого з різних органів і патологічних утворень.

5. Роль сучасних морфологічних методів дослідження в діагностиці захворювань.

Додаткові джерела:

1. Хазанов А.Т., Чалисов И.Д. Руководство по секционному курсу. 3 изд. –М.: Медицина, 1984. – 176 с. 2. Яковцова А.Ф., Кондаков І.К., Марковський В.Д., Пісенько М.М. Клінічна патологічна анатомія. – Харків: “Гриф”. - 2004. - 288 с.