Колектив Кафедри

Алєксєєнко Олександр Адольфович

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Патоморфологія респіраторного відділу легень і стан сурфактантної системи при печінковій недостатності»

Завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Заступник декана І медичного факультету

Профілі:

Шпонька Ігор Станіславович

Заслужений діяч науки і техніки України. Професор. Доктор медичних наук

Тема дисертації: «Гістогенетичні процеси в міокарді ссавців в пре- та ранньому постнатальному онтогенезі»

Професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Перший проректор

Профілі:

Козлов Сергій Володимирович

Професор. Доктор медичних наук

Тема дисертації: «Структурно-функциональная неоднородность сердца на протяжении онтогенеза»

Професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Декан ІІ медичного факультету

Профілі:


Федченко Микола Петрович

Професор. Доктор медичних наук

Тема дисертації: «Морфологічні аспекти внутрішньоорганної регуляції структурного гомеостазу паренхіми щитовидної залози»

Професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Профілі:

Короленко Ганна Спиридонівна

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Состояние нервного аппарата щитовидной железы и нервных узлов, иннервирующих ее, при развитии и ростезлокачественных опухолей в эксперименте»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальна за підготовку студентів академії до ліцензійного тестового іспиту КРОК-1 та роботу СНТ кафедри

Профілі:

Мальцев Ігор Олександрович

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Дифференцировка стромы в остеобластокластомах»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Профілі:

Чекан Сергій Миколайович

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Патоморфоз рака и окружающих тканей желудка при гипоксирадиотерапии»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за секційний курс та лікувальну роботу кафедри

Профілі:

Сулоєв Костянтин Миколайович

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Судово-медична оцінка патоморфологічних та біофізичних змін регіональних лімфатичних вузлів серця при гострій ішемічній хворобі серця і отруєннях алкоголем»

Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за навчально-методичну роботу по судовій медицині та за охорону праці на кафедрі

Профілі:

Гриценко Петро Олексійович

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Диагностика и прогноз течения плоскоклеточных раков гортани: иммуноморфологические аспекты».

Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Начальник ДОПАБ

Відповідальний за підготовку лікарів-інтернів

Профілі:

Пославська Олександра Володимирівна

Доцент. Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Плоскоклітинні раки орофарингеальної області: особливості імунофенотипу та інвазії».

Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальна за навчальну роботу кафедри

Профілі:

Бондаренко Олександр Олександрович

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Діагностика та прогноз перебігу злоякісних пухлин щитовидної залози: імуноморфологічні аспекти»

Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за навчання іноземних студентів

Профілі:

Алексін Геннадій Борисович

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Судебно-медицинское установление давности наступления смерти по динамике распада аскорбиновой кислоты в костной ткани трупа»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за інформацію по I медичному факультету на сайті академії та за виховну роботу на кафедрі

Профілі:

Бондаренко Ніна Сергіївна

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Онтогенетичні перебудови міжклітинних взаємодій кардіоміоцитів у міокарді щурів у нормі та за умов хронічного пренатального гіпоксичного ушкодження»

Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри

Профілі:

Скорик Валерія Русланівна

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Патогістологічна та імуногістохімічна характеристики гастроінтестинальних стромальних пухлин»

Доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Профілі:


Шинкаренко Тимофій Вікторович

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики гліальних пухлин головного мозку: імуногістохімічні аспекти»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за оргтехнику та СНТ кафедри

Профілі:

Савченко Оксана Анатоліївна

Тема запланованої дисертації: «Діагностичні та прогностичні критерії верифікації епітеліальних пухлин яєчників»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Секретар навчально-методичних засідань кафедри

Профілі:

Повстяний Віталій Анатолійович

Кандидат медичних наук

Тема дисертації: «Судово-медичне встановлення давності настання смерті по динаміці змін сполучної тканини в пізньому посмертному періоді»

Асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Відповідальний за технику безпеки та охорону праці на кафедрі. Керівник наукового студентського гуртка по судовій медицині

Профілі:Ісламова Світлана Костянтинівна

Вища освіта - біолог

Старший лаборант

Варава Світлана Григорівна

Лаборант

Нежива Вікторія Іванівна

Лаборант

Гузь Валентина Олександрівна

Старший лаборант

Профорг кафедри