Наукова діяльність

На кафедрі патологічної анатомії і судової медицини виконуються наступні науково-дослідні роботи:

НДР (назва, термін виконання): «Морфологічні та молекулярно-генетичні критерії діагностики та прогнозу перебігу передпухлинних станів та новоутворень різних локалізацій» (Номер держреєстрації 0119U100027. Термін виконання 01.2019-12.2022), науковий керівник Шпонька І.С.

НДР (назва, термін виконання): «Морфологічні та молекулярно-генетичні механізми репаративної регенерації тканин людини та експериментальних тварин при використанні функціонально-захисних покриттів металевих імплантів» (Номер держреєстрації 0118U100274. Термін виконання 01.2019-12.2022), наукові керівники: Лоскутов О.Є., Шпонька І.С.

НДР (назва, термін виконання): «Судово-медичне визначення давності смерті в пізньому постмортальному періоді за змінами Ахіллового сухожилку» (Номер держреєстрації 0117U003831, терміни виконання 2017-2019), науковий керівник Козлов С.В.