Морфологічна лабораторія

Міжкафедральна морфологічна лабораторія Дніпропетровської медичної академії поєднує потужності та науковий потенціал імуноморфологічної та морфогенетичної лабораторії кафедри патологічної анатомії і судової медицини та електронно-мікроскопічної лабораторії кафедри гістології

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

В арсеналі морфологічної лабораторії знаходиться обладнання (універсальний мікроскоп ZEISS Axio Imager 2; трансмісійний електронний мікроскоп ПЕМ 100-01 SELMI® та ін.) для проведення наступних морфологічних досліджень біологічних об'єктів:

 • рутинне гістологічне дослідження формалін-фіксованих зразків, залитих у парафін (FFPE);

 • гістологічне дослідження об’єктів залитих у поліметилакрилатне середовище (PMMA);

 • цитологічне дослідження (забарвлення за Гімзою, PAP);

 • гістохімія (забарвлення на амілоїд, жири, PAS-реакція, еластичні волокна, трихромні забарвлення, імпрегнація сріблом, реакція Перлса, фон Косса та ін.);

 • імуногістохімія (реактивність: людина, щур);

 • імунофлюоресцентна мікроскопія;

 • гістогенетика: in situ hybridization (RNA FISH, DNA FISH, CISH);

 • трансмісійна електронна мікроскопія (зокрема, досвід дослідження червоного кісткового мозку, суспензії тромбоцитів, мітохондрій) зразків, залитих у Epon 812, LRWhite;

 • імунно-електронна мікроскопія (ImmunoGold або Cellular mapping);

 • морфометрія.

Окремо слід зазначити про можливість виконання морфологічних досліджень твердих біологічних та імплантаційних об’єктів (мінералізована кістка, тканина зуба тощо) з одночасним збереженням молекулярних властивостей тканини.

Інформація для аспірантів і докторантів

Правила користування лабораторією

Дозвіл на користування лабораторією може бути наданий виключно аспірантам, докторантам та їх науковим керівникам - співробітникам ДМА (надалі - "користувачі") у рамках виконання запланованих та фінансованих ДМА науково-дослідних робіт лише під наглядом відповідального персоналу лабораторії та за виконанням наступних умов:

 • майбутній користувач повинен ознайомитися із нижченаведеними правилами і заповнити бланк форми-заявки та анкету-заявку (google-форма)

 • заповнена в електронному вигляді форма-заявка має бути збережена у pdf-форматі ("Прізвище.pdf"), завантажена в анкету-заявку, а потім - роздрукована, підписана науковим керівником та передана відповідальній особі

 • до початку користування відповідальна особа в обов'язковому порядку проводить інструктаж з техніки безпеки (ТБ), після чого майбутній користувач ставить підпис про ознайомлення з правилами ТБ у відповідному журналі

 • також до початку роботи в лабораторії, користувач повинен узгодити деталі свого дизайну дослідження, які стосуються збору і зберігання матеріалу, із відповідальною особою (підготовка фіксатора, ємностей для зберігання, маркування, необхідна кількість матеріалу тощо)

 • за наявності зібраного матеріалу, користувач узгоджує час візиту до лабораторії і тривалість роботи в ній з відповідальною особою, про що робить відповідні позначки в календарі-планувальнику

 • для перебування в лабораторії обов'язкова наявність лабораторного халату, змінного взуття (бахіл) та комплекту одноразових рукавичок

 • категорічно забороняється вживати їжу та напої у приміщеннях лабораторії

 • робота з токсичними, леткими та їдкими речовинами відбувається виключно у витяжній шафі за наявності захисних окулярів та рукавичок

 • дозвіл на роботу з обладнанням користувач може отримати після відповідного інструктажу та тільки під наглядом відповідального персоналу

 • після закінчення роботи, користувач повинен зробити записи у журналах використання відповідного лабораторного обладнання

 • при виникненні будь-якої неполадки з обладнанням, користувач має зробити відповідний запис у журналі використання та повідомити про це відповідальну особу

 • користувач повинен обережно поводитись з устаткуванням лабораторії, а після роботи зобов'язаний прибрати робоче місце, вимити використаний посуд та викинути сміття

За детальною інформацією звертайтеся:

м. Дніпро, пл. Соборна, 14, навчальний корпус ДМА №6, доцент О.О.Бондаренко - відповідальний за роботу морфологічної лабораторії

olex.o.bondarenko@gmail.com 0982144563

м.Дніпро, ДМА, вул. В.Вернадського, 9, Наукова частина ДМА, Науково-дослідний сектор

м.Дніпро, вул.Севастопольська, 19, морфологічний корпус ДМА, професор І.В.Твердохліб ivt@dsma.dp.ua 0974584284