СНТ

ПАТОМОРФОЛОГІя


Першого грудня 2020 р. у онлайн-форматі відбулася конференція студентських наукових гуртків кафедри патологічної анатомії і судової медицини та кафедри терапевтичної стоматології. Вона була присвячена захворюванням слизової оболонки порожнини рота і некаріозним ураженням зубів.

У конференції взяли участь 67 студентів 3-го курсу стоматологічного та медичного факультетів, керівники гуртків доценти кафедр Короленко Г. С. та Салюк О. Д.

Було заслухано п‘ять доповідей: «Ендемічний флюороз зубів. Патогенез, морфологія, клініка, наслідки» (Нестреляй В.С., Сєнь М.А.); «Особливості гіпоплазії емалі зубів» (Ангеловська В.О.); «Що відомо про клініко-морфологічні прояви клиноподібного дефекту зубів? Профілактика» (Жекова А.А., Адамчук Ю.М.); «Клініко-морфологічні різновиди хейлітів» (Тараненко І.В.); «Глосити. Класифікація, клініка, морфологічні особливості, ускладнення» ( Федорищева Д.С., Грінченко М.Д.).

Незважаючи на те, що доповідачами були студенти-стоматологи, матеріал їх виступів викликав жвавий інтерес у студентів медичного факультету. Після їхнього заслуховування майбутні лікарі вели дискусію за темами доповідей. Обговорювали можливі причини виникнення флюорозу зубів, гіпоплазії емалі, клиноподібного дефекту, хейлітів та глоситів. Підіймалися важливі питання щодо лікування цих захворювань, клінічних проявів, патоморфологічних ознак, диференційної діагностики. Доповідачі впевнено, обґрунтовано відповідали на питання, які надходили. Таким чином продемонстрували широкий світогляд і вільне володіння матеріалом.

Підбиваючи підсумки спільної конференції студентських наукових гуртків, викладачі високо оцінили роботу доповідачів. Усі учасники висловили задоволення від надзвичайно цікавого висвітлення тем, підкреслили, як важливо мати розуміння зв’язку між стоматологічними захворюваннями та хворобами внутрішніх органів та побажали в подальшому організовувати подібні заходи.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

17 грудня відбулася онлайн-конференція сумісно з кафедрами: патологічної фізіології, педіатрії 2, педіатрії 3 та неонатології. Ця зустріч була присвячена своєчасній актуальній темі: «Спадкові порушення обміну речовин». На засіданні були присутні 41 студент з 3-6 курсів, а також 4 викладачі: професор Колдунов В.В., доценти Короленко Г.С. і Вакуленко Л.І., асистент Різник А.В.

До уваги слухачів було представлено 8 неймовірно цікавих доповідей: «Спадкові порушення обміну речовин» (Лазаренко В.К., Більченко А.В., 3 курс); «Муковісцидоз: етіологія, патогенез, морфологія, діагностика» (Гук Олеся, 3 курс); «Аутосомно-домінантні захворювання. Синдром Марфана» (Шовкопляс Варвара, 3 курс); «Незавершений остеогенез. Синдром Елерса-Данло» (Стрельченя Олеся, 3 курс); «Хвороба Тея-Сакса» (Жукова Ольга, Куліш Сергій, 3 курс); «Клінічний випадок муковісцидозу тяжкого перебігу у дитини раннього віку» (Брень Іван, 5 курс); «Клінічний випадок мукополісахаридозу ІІІ типу» (Супрун Ірина, 5 курс); «Неонатальна енцефалопатія як прояв моногенної патології. Клінічні випадки» (Фоменко Катерина, інтерн-неонатолог).

Протягом зустрічі студенти та викладачі вели наукову дискусію на тему раннього виявлення спадкових порушень та їх завчасного попередження. Акцентували увагу на статистиці поширеності спадкових хвороб, особливостях медичної допомоги таким хворим. Із захопленням студенти обговорювали клінічні випадки, представлені на конференції, зосереджували увагу на моногенних захворюваннях у реальній клінічній ситуації.

Підсумувавши, можна з впевненістю сказати, що всі учасники без винятку отримали велике задоволення від проведеної роботи. Кожен почерпнув для себе корисну інформацію, яка так потрібна для вдосконалення знань . Приємний досвід свідчить про те, що організація подібних заходів повинна продовжуватися задля заохочення та зацікавлення студентів у науково-дослідній роботі.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image